Časté dotazy

Co je Bondbot?
Bondbot je portál, který pomáhá našim zákazníkům s emisí podlimitních dluhopisů. Za naše klienty přebíráme veškerou práci spojenou s výběrem peněz – spuštění online reklam, vytvoření landing page, kontaktování zájemců o investice a veškerou administrativní činnost.
Bondbot je dceřinou společností firmy myTimi s.r.o., která má za sebou úspěšný výběr desítek milionů korun. Z toho důvodu byla tato činnost oddělena od zbytku společnosti myTimi a služby výběru peněz nabízíme nově pod jménem Bondbot. I nadále tak poskytujeme emitentům kvalitní servis, na který u nás byli dosud zvyklí.
Na rozdíl od našich konkurentů Bondbot garantuje výběr peněz a v případě neúspěchu vám vloženou částku vrátíme zpět. Stojí za námi silný investiční fond, takže máte jistotu, že o své finance nepřijdete. Celou podlimitní emisi dokážeme vybrat už do 6 měsíců, a to i díky propojení marketingu se salesem. Máme vlastní databázi investorů, které opakovaně oslovujeme s nabídkami aktuálních investic.
Vás budeme potřebovat pouze k podpisu smlouvy mezi našimi společnostmi.
Vyřídíme za vás vše pro získání ISIN. Připravíme a spustíme reklamní kampaně. Kampaně povedeme na landing page vytvořenou pro vás na míru. Nasbíráme pro vás leady, které následně kvalifikujeme. Zájemce dovedeme celým procesem až po dokončení investice. Nastavíme procesy pro kompletně bezpapírový provoz. Vy neřešíte nic kromě elektronického podpisu.
Komunikovat budete vždy jen s vaším přiřazeným Account managerem
Máme za sebou desítky zafinancovaných projektů. Peníze jsme vybírali pro společnosti s odlišným zaměřením. Máme zkušenost se zafinancováním developerských dluhopisů, dluhopisů na růst potravinářské společnosti, nebo s investicemi do start-upů. Více informací se dozvíte z našich případových studií.
Můžete nás kontaktovat zde na bondbot.cz/kontakt přes kontaktní formulář, nebo se nám ozvěte e-mailem na info@bondbot.cz, či telefonicky na 602 747 680.
Platit budete pouze za ty služby, které opravdu využijete. Záleží na vás, jaký způsob platby si vyberete – platbu předem, nebo až na základě vybrané částky. Více informací najdete v našem ceníku.
ISIN založit umíme a také ho pro vás rádi zařídíme.
Kdo je emitent?
Emitentem je ten, kdo vydává a prodává cenné papíry. Nejčastěji se jedná o dluhopisy, akcie a směnky. Emitentem může být banka, stát, ale i soukromá firma – v České republice může být emitentem pouze právnická osoba. Cílem emitenta je získat od investora finanční prostředky, které mu postupně vrací. Emitenta tudíž chápeme jako dlužníka, investora naopak jako věřitele. U emitenta předpokládáme, že plně dostojí svým finančním závazkům, které vyplývají z vydané emise. Očekávání investora pak spočívá především ve zhodnocení investovaných prostředků.
Je to vydání dluhopisu, díky kterému lze získat pro společnosti potřebný kapitál.
Je to částka, která se při nákupu dluhopisu přičítá k jeho jmenovité hodnotě, aby investorovi mohl v následujícím výplatním období přijít na účet celý výnos.Stojí za námi silný investiční fond, takže máte jistotu, že o své finance nepřijdete. Celou podlimitní emisi dokážeme vybrat už do 6 měsíců, a to i díky propojení marketingu se salesem. Máme vlastní databázi investorů, které opakovaně oslovujeme s nabídkami aktuálních investic.
25–50 tisíc Kč
Bondbot se zaměřuje na výběr podlimitních dluhopisů, které lze vydávat maximálně do částky 1 milion EUR (cca 24 milionů Kč).
Novou emisi dluhopisů lze vydávat v rámci jednoho s.r.o. jednou ročně
3-5 let
Je třeba získat číslo ISIN, mít k dispozici emisní podmínky a návrhy smluv. Základem je samozřejmě stanovení podmínek pro investory – jaká je nominální hodnota jednoho dluhopisy, jaký je fixní úrok atd. S tvorbou emise vám rádi pomůžeme. Nejen že pro vás zajistíme veškerou dokumentaci, ale také optimálně strukturujeme celou transakci.
Koupením státního dluhopisu poskytujete své finance na hospodaření státu. Ať už je to výstavba infrastruktury jako silnice a dálnice, nebo například nenadálé výdaje jako roušky a ochranné pomůcky. Jde o jednu z nejbezpečnějších forem investice, protože hrozba krachu je u státu téměř nulová (ale vyloučit se také nedá – například v případě Argentiny nebo Řecka). S tím se ale také pojí velmi nízký úrok. U České republiky, která je spolehlivým „dlužníkem“ na rozdíl třeba od zmíněné Argentiny, máte na výběr v podstatě ze dvou možností: Státní dluhopisy vydává Ministerstvo financí a jejich splatnost je 6 let, přičemž jednou ročně si je můžete nechat v určeném období vyplatit. Stejně tak úrok je připisován jednou ročně ve formě dluhopisů – každý z nich má nominální hodnotu 1 Kč a minimální objednávka je 1000 ks. Nakoupit je můžete po zřízení majetkového účtu online přímo na stránkách ministerstva – k tomu ale musíte mít nějakou formu elektronického ověření identity. Pokud budete chtít nákup vyřídit osobně na některé z bankovních poboček, je potřeba zaplatit poplatek 250 Kč. V případě korporátních dluhopisů půjčujete přímo konkrétní firmě na rozvoj podnikání – například rozšíření výroby, pořízení nových strojů, vývoje nových produktů či postupů a podobně. Potenciální zisk je výrazně vyšší než v případě státních dluhopisů. Roční úrok se pohybuje obvykle v rozmezí 5–10 %, což z něj činí už zajímavý investiční produkt, který dokáže zhodnotit vaše peníze i nad rámec inflace. Doba splatnosti bývá o něco kratší – obvykle méně než 5 let, nejčastěji 2–3 roky. To znamená, že své peníze získáte celkem brzy a můžete je opět reinvestovat. Na rozdíl od státu si také můžete vybrat vám blízké nebo nadějné sektory, které rostou a budou v budoucnu důležité. Například pokud chcete investovat do udržitelných technologií, pokroku nebo konkrétních produktů a podobně.
Ano, uvědomujeme si, že každá společnost k nám přichází z jiného výchozího bodu. Na osobní schůzce si můžeme říct více informací k tomu, jak vám můžeme pomoct, i když už část emise vybranou máte.