Firmě For Planet pomáháme s výběrem emise na výstavbu recyklačního centra

Klient
For Planet s.r.o.

Odvětví
Recyklační technologie, odpadové hospodářství, ekologie

Zadání:
Výběr emise na výstavbu recyklačního centra mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem

For Planet je společnost, která vznikla za účelem uspokojit poptávku po konzultacích a projektováních ekologických projektů z oblasti odpadového hospodářství a recyklační technologie. Fungují na principu odborného poradce, kdy připravují podklady, sjednávají dodavatele a starají se o průběh výstavby, což je také jejich hlavní činností. Svou expertízu tým společně uplatňoval již 5 let před založením společnosti For Planet a každý sám ještě výrazně déle, nicméně skvělé výsledky a stále se zvyšující poptávka po těchto službách přivedla tým v čele s Antonínem Bouchalem na nápad sjednotit tuto činnost pod jednu značku.

Jak funguje recyklace?

Recyklace odpadu probíhá v recyklačních zařízeních fungujících na bázi termální depolymerizace, kdy výstupem je čistá elektřina a další produkty jako vysoce kvalitní hnojivo nebo materiály využívané v lékařství či letectví. Jedná se o efektivní, ekologické a primárně ekonomicky smysluplné zpracování odpadu, který by jinak skončil na skládce, či by v horších případech znečišťoval přírodu a ničil ekosystémy.

Jak vypadá náš pracovní proces?

Sestavili jsme marketingovou strategii na propagaci dluhopisů, kterou stále průběžně aktualizujeme, aby byla co nejaktuálnější a nejefektivnější. Poté jsme navrhli a následně vytvořili bannery a nasadili je na sociální sítě. Díky funkčním a aktuálním bannerům získáváme proklikem a vyplněním kontaktního formuláře leady – potenciální zájemce o investici. Všechny tyto poptávky následně oslovujeme správnou kombinací telefonické, e-mailové a SMS komunikace. Těm, u kterých po prvotním kontaktu vyhodnotíme potenciál, společnost a investici detailně představíme a zodpovíme veškeré dotazy – vše v souladu s přesně vymezenou obchodní strategií. Jakmile se zájemce rozhodne pro investici, tak přejdeme k uzavření smlouvy – vše řešíme online, přes e-mail či telefonicky. Pro uzavření smlouvy získáváme potřebné údaje, pomocí kterých smlouvu vystavujeme a následně ji předáváme zájemci k podpisu. Po přijetí smlouvy podepsané smlouvy a zpracování platby předáváme investora majiteli panu Bouchalovi, který si již řeší samotné vystavení dluhopisů.

Čeho jsme dosáhli?

Od srpna 2023 pomáháme společnosti For Planet shánět potenciální investory, které následně kvalifikujeme. Za 10 měsíců spolupráce jsme díky marketingu přinesli 1131 leadů, čehož bylo 534 (43%) relevantních. Z těchto leadů se nám podařilo získat 24 investorů s průměrnou investovanou částkou 120 000 Kč. Celkem se nám podařilo v této emisi vybrat 2 800 000 Kč. Spolupráce s klientem funguje na bázi tzv. Success Fee (ve výši 8 %), díky kterému pan Bouchal platí vždy pouze v případě, že mu přineseme výsledky. Náklad na naše služby tedy činil jen 224 000 Kč.

Charakteristika emise?

Dluhopisy byly vydány na 3 roky s cílovou částkou 24 milionů Kč. V rámci investice do dluhopisů náš klient nabízí roční výnos 11,9 % p. a. s pravidelným měsíčním vyplácením. Celková jistina se pak vrací na konci prosince 2025. Investoři mohou investovat od částky 25 000 Kč, která je rovna hodnotě jednoho dluhopisu. 

Jak jsme postupovali

Zájemcům voláme do 24 hodin po vyplnění kontaktního formuláře, přičemž komunikujeme primárně telefonicky nebo e-mailem. Všechny zájemce kompletně provádíme procesem investice, a to od prvního hovoru až po zaslání podepsané smlouvy a finančních prostředků. Při tomto procesu si evidujeme veškerou proběhlou komunikaci a vždy v souladu s obchodní strategií předem plánujeme následnou komunikaci a další kroky. Díky takto vytrvalé, pravidelné a kompletní komunikaci se nám daří dělat překlápět zájemce v investory.

Měli byste o podobnou spolupráci zájem? Neváhejte nás kontaktovat. Společně projdeme možnosti a najdeme cestu, jak Vaši firmu posunout o další krok kupředu.
Další případové studie

Farma Živina nás oslovila i s výběrem své druhé emise

FARMA ŽIVINA s.r.o.
Farmě Živina pomáháme získat nebankovní peníze na další rozvoj prodejem emisních dluhopisů.
Živina produkty s taškou
12 530 000
0
24 000 000