Společnosti DKS Invest pomáháme s prodejem dluhopisů na výstavbu ubytování pro seniory

Klient
DKS Invest a.s.

Odvětví
Ubytování pro seniory

Zadání:
Výběr emise na stavbu ubytování pro seniory

Dům klidného stáří ve Starém Mateřově poskytuje nadstandartní služby v oblasti ubytování pro seniory, včetně možnosti společného bydlení manželským párům, což je jeden z hlavních cílů společnosti. Momentálně objekt disponuje 24 bytovými jednotkami, které jsou moderně vybaveny s vlastním sociálním zařízením v bezbariérovém provedení a s neustálou osobní asistencí. Vedle ubytování je poskytováno i celodenní stravování a také služby praktického lékaře.

Proč se DKS Invest rozhodlo pro výběr dluhopisů?

Financování prostřednictvím dluhopisů je zajímavou alternativou k běžnějšímu financování za pomocí bankovního úvěru. Výběr financí pomocí dluhopisů je rychlejší a dostupnější oproti klasickému úvěru, u kterého je administrativní proces zdlouhavý a náročný. V případě investice prostřednictvím dluhopisů DKS nabízí zajímavou výhodu, kdy se investoři mohou vyhnout pořadníku na ubytování, která čítá přes 300 lidí (zájemců). DKS se pro emisi dluhopisů rozhodl z důvodu plánované výstavby 2. etapy bytových jednotek a dalších služeb, které zahrnují např. lékárnu, ordinaci praktického lékaře a zubaře nebo kavárnu. V rámci 2. etapy by mělo vzniknout dalších 24 bytových jednotek s vlastní terasou. Finance vybrané pomocí dluhopisů urychlí výstavbu dalšího domova pro seniory, která posune kvalitu poskytovaných služeb na další úroveň.

Spolupráce s DKS invest je založena na bázi success fee modelů, takže klienta naše služby stojí 8 % od skutečně prodaných dluhopisů. Klient tak ničím neriskuje a nemusí se starat o výběr dluhopisů.

Jak spolupráce začala?

Společnost DKS nás oslovila z důvodu plánované 2. etapy výstavby, kterou chtěla (částečně) financovat prostřednictvím dluhopisů. Na úvod spolupráce proběhlo úvodní zaškolení týmu, který se o celý projekt aktivně stará. Došlo k představení samotné společnosti a služeb, jenž poskytuje svým klientům, abychom mohli efektivně reagovat na dotazy, které nám potenciální investoři pokládají. Společně s představením jsme od pana majitele, Jaromíra Kočího, obdrželi podklady k emisi dluhopisů a také přímo k již fungujícímu projektu.

Jak spolupráce probíhá?

Věnujeme se získávání leadů skrz kontaktní formulář na Facebooku a následnému aktivnímu oslovování potenciálních investorů, kteří projevili zájem o investování do dluhopisů společnosti DKS. V rámci marketingových činností jsme pomohli klientovi se správným nastavením webových stránek pro prezentaci dluhopisů. Dávali jsme důraz na konverzní cestu zákazníka a přehlednost stránek, aby potenciálním investorům poskytovala veškeré potřebné informace. Následně jsme připravili reklamní bannery pro Facebook. Na začátku spolupráce bylo spuštěno 5 různých grafických návrhů, které se pak po vyhodnocení úspěšnosti optimalizovali.

Věnujeme se aktivnímu oslovování potenciálních investorů, kteří projevili zájem o investování do dluhopisů společnosti DKS prostřednictvím kontaktního formuláře na Facebooku. Nejdříve zájemcům odesíláme úvodní email se základními informacemi týkajících se investice a také samotné společnosti. Následně potenciální investory kontaktujeme telefonicky, kdy dluhopisy představíme a zodpovíme případné dotazy. Vše řešíme online, telefonicky nebo přes email a zajišťujeme také veškerou administrativu. Staráme se o celý nákupní proces od vyplnění smlouvy až po vystavení a odeslání dluhopisů investorům a taktéž zajišťujeme domluvení schůzek s panem majitelem. Zájemcům se opakovaně připomínáme, abychom v případě zájmu investici zprocesovali co nejrychleji. S klientem pravidelně komunikujeme, každý týden mu odesíláme report, ve kterém vždy shrneme naši dosavadní týdenní práci. Report obsahuje počet provedených aktivit a také informujeme o stavu leadů, které jsou v závěrečné fázi procesu nákupu.

Jakých výsledků dosahujeme?

Co se týče kampaní, celkem jsme získali 1020 leadů. V rámci kvalifikace 56 % z nich byly vyhodnoceny jako relevantní.

Se společností DKS spolupracujeme od srpna 2023, od té doby jsme vybrali již celkem 13,6 milionů Kč. Toho jsme dosáhli díky vysoké relevantnosti leadů a následná úspěšnost uzavření investice dosahuje 5 %.

První 2 měsíce spolupráce se nesly v duchu vylaďování procesů a získávání zpětné vazby. V tomto období jsme se soustředili především na zvýšení relevance oslovovaných zájemců, protože v prvním měsíci se relevance pohybovala kolem 30 %. Od 2. měsíce spolupráce se relevance začala pohybovat nad hodnotou 50 %, což nám umožnilo v následujícím měsíci úspěšně prodat dluhopisy v celkové hodnotě 1,3 milionu Kč. Díky dobře nastavené strategii a vysoké relevanci, která se pohybuje nad 50 % se nám dosud podařilo úspěšně prodat dluhopisy v celkové výši 13,6 milionů Kč od začátku spolupráce.
Pokud máte o podobnou službu zájem, neváhejte nás kontaktovat. Najdeme způsob, jak společnou spolupráci co nejdříve rozvinout v úspěšný byznys.
Další případové studie

Farma Živina nás oslovila i s výběrem své druhé emise

FARMA ŽIVINA s.r.o.
Farmě Živina pomáháme získat nebankovní peníze na další rozvoj prodejem emisních dluhopisů.
Živina produkty s taškou
12 530 000
0
24 000 000